Schoolzeilen - De Leyen  2024 n.tb

Schoolzeilen is een activiteit ten behoeve van scholen die de zeilsport kunnen opnemen in hun programma voor sportdagen. Het schoolzeilen wordt gestimuleerd en gesponsord door het watersportverbond als promotie van de recreatieve en sportieve beoening van het zeilen en hier hoe het NOC*NSF het schoolzeilen promoot. 


Watersportvereniging Achtkarspelen doet hier vanaf het begin aan mee. Er wordt gezeild met “Oppi's”, dat zijn kleine jeugdzeilboten voor 1 of 2 kinderen van 7 t/m. 12 jaar. Omdat wij afhankelijk zijn van vrijwilligers die gewoon een baan hebben of zelf ook naar school gaan worden onze schoolzeildagen altijd op een zaterdag gehouden. Deelname staat vrij voor alle schoolkinderen in de bovenbouw van de basisschool die in het bezit zijn van een zwemdiploma. Op verzoek van een school kunnen we ook een 'eigen' schoolzeildag organiseren: voor uw eigen (combinatie) klas en uw eigen budget. 

Aanmelden verloopt via het Project Hart voor sport op de basisscholen in de Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Informatie over de schoolzeildag verschijnt 3 dagen voor aanvang van het evenement op deze website. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden stuur gerust een mail naar: 

info@wsv8k.nl