Introductie Watersportvereniging

Onze watersportvereniging telt circa honderd leden. De vereniging is een echte 'gezelligheidsvereniging'. Wat ons bindt is belangstelling voor water, niet om te drinken maar om op, aan en in te verblijven.

De meeste leden zijn echte waterrecreanten, die in de weekends en in de vakantie er met de boot en het hele gezin op uit trekken.

Behalve de overgrote meerderheid van recreatie-motorboot-vaarders is er ook zo'n 40% leden, die de edele zeilsport bedrijven, waarvan enkele fanatiek de (wedstrijd-) sport beoefenen. Vermeldenswaard is verder nog onze zeilgroep welke door middel van zeillessen aan de jeugd jaarlijks jonge enthousiaste zeilertjes opleveren.

Het ontstaan van de vereniging

In 1973 kwamen een aantal watersporters ook wel genoemd 'bootjesvaarders' bijeen in het Dorpshuis te Kootstertille, in die tijd ook in gebruik als gymnastiekzaal. De mannen hadden een probleem. De veelal, al dan niet zelf gebouwde, meestal stalen scheepjes lagen in hoofdzaak in de opvaarten (zijkanalen van het Prinses Margrietkanaal) naar de dorpen: Drogeham, Twijzel, Surhuisterveen (toen d.m.v. een 2,90 hoge brug bereikbaar tot Harkema), Augustinusga-Fabryksfeart, Augustinusga-Dorpsvaart en Blauforlaet. Ook lagen er wel boten en bootjes in de Stroobossertekvaart en in de haven van Kootstertille.

Wat was het probleem?

Vrijdagavond of zaterdagmorgen voeren de scheepjes uit naar de Burgumermeer, Eernewoude of nog verder. De hele week draaide de zeer lage draaibrug te Schuilenburg voor iedereen, die maar op een toeter wilde blazen. Maar op Zondag niet. Dan moest een hele omreis gemaakt worden via Zwemmer en Stroobossertrekvaart om op de al dan niet wilde ligplaats terug te komen. Er was vaak gevraagd aan Provinciale Waterstaat desnoods een uurtje op Zondag de brug te laten draaien. Dat hielp niet. Argument was steeds zolang de Groningers niets doen, doen wij ook niets (bedoeld werd dat de sluis van Gaarkeuken ook op Zondag dicht bleef.

Een vijftal Heren, allen in het bezit van een klein vaartuig staken de koppen bij elkaar en bereidden toen maar de oprichting voor van een Watersportvereniging, die W.S.V. Achtkarspelen kwam te heten. Zij vormden tevens een voorlopig bestuur. De vijf mannen van het eerste uur waren: J.W. Vonk, oud-botermaker en ijsbereider te Buitenpost (stond bekend als 'Bakker Vonk'); Andries Wilkens, oud-schipper en oud-ijzerhandelaar te Augustinusga; Oebele van Dijk, biggenfokker en medewerker plantsoenen te Surhuizum; Melle Koopmans, bode van het ziekenfonds te Kootstertille en Han Schuurman, electro-monteur te Surhuisterveen.

Voor een impressie van het vaargebied, zie onderstaand fragment uit een waterkaart van ca 1925.

NB: Voor meer van dit soort historische achtergrond informatie wordt een bezoek aan het friesch scheepvaart museum van harte aanbevolen.

De draaibrug bij Skulenboarch, waar de 'bootjesvaarders' zoveel last van hadden

De Oprichting

Op 4 Maart 1974 is de vereniging opgericht bij acte opgemaakt door notaris Geerst Slobben te Buitenpost. In 1979 is bij notariele acte de vereniging omgezet in een 'echte' vereniging van onbepaalde duur. De wijzigingsacte uit 1979 is nog steeds het rechtsgeldig statuut.

Het vaandel

Wat is een watersport vereniging zonder vaantje? De vereniging is te groot om alle jachten van verenigingsleden te herkennen. Ook onze wsv heeft een vaantje en een logo zoals hieronder is weergegeven

Van de 'klassieke serie' gele vaantjes zijn er nog een paar beschikbaar. Deze kosten 10 euro per stuk en zijn te bestellen bij de penningmeester. Binnenkort hoopt het bestuur een nieuwe serie vaantjes beschikbaar te maken zodat we allemaal herkenbaar te water gaan. Het gebruik van het verenigingsvaantje is voorbehouden aan leden van WSV Achtkarspelen.

Ereleden:

Maaike Tuinstra

Jan van der Velde

Cees Kinderman (overleden 13-01-2011)

Melle Koopmans (overleden 2003)

Han Schuurman

Vernoemingen bootjes:

Op 29 Mei 2010 is al het varend materiaal van de vereniging gedoopt, en hebben de volgende namen gekregen:

Startschip:
- 'Maaike' (Maaike Tuinstra)

Oppies:
- 'Melle' (Melle Koopmans)
- 'Han' (Han Schuurman)
- 'Froukje' (Froukje de Poel)
- 'Willem' (Willem Snip)
- 'Jan' (Jan van der Velde)
- 'Jikkie' (Jikkie Bloembergen)